Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Akcja Wakacje – Wyjazd do Zbrosławickiego Parku Zabaw i Rozrywki „Alele”