Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

„Dzień Rodziny” w Gminnym Ośrodku Kultury