Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Dzień Świętego Marcina w Pławniowicach