Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Inauguracja Roku Kulturalnego 2013/2014