Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Inauguracja Roku Kulturalnego 2014/2015