Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Inauguracja Roku Kulturalnego 2015/2016