Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Inauguracja Roku Kulturalnego 2016/2017