Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Inauguracja Roku Kulturalnego 2017/2018