Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

„IX Noc Świętojańska – święto ognia i wody”