Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Jesień na zajęciach plastyczno – rękodzielniczych