Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Koncert Laureatów – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzińcu