Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Mikołaj w Gminnym Ośrodku Kultury