Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Prace konkursowe „Moja palma jest najpiękniejsza!”