Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Coś z niczego – Rudziniecka Pracownia Rękodzieła