Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Przedstawienie teatralne „Zima u Kubusia Puszatka”