Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Rzeźba w glinie w ramach projektu „Aktywny Senior 60+”