Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Święto św. Marcina – Pławniowice