Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

V Noc Świętojańska – święto ognia i wody