Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

VI Noc Świętojańska – święto ognia i wody