Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

VII Gminny Przegląd Inscenizacji Bożonarodzeniowych