Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

VII Noc Świętojańska – święto ognia i wody