Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

„VIII Noc Świętojańska – święto ognia i wody”