Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Warsztaty decoupage – Szkoła Podstawowa w Chechle