Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Warsztaty „Korona dożynkowa” – świetlica sołecka w Rzeczycach