Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Warsztaty „Lampiony miłości” – świetlica w Rudzińcu