Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Warsztaty „Lampiony z papierowej wikliny” – siedziba GOK