Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Warsztaty „Lampiony z papierowej wikliny” – Szkoła Podstawowa w Kleszczowie