Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Warsztaty „Rdestowe wianki” – świetlica w Łączy