Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Warsztaty „Rdestowe wianki” – Świetlica w Rzeczycach