Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Warsztaty rzeźby – siedziba GOK w Poniszowicach