Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Warsztaty “Świąteczne wianki” – Pławniowice