Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Warsztaty „Świąteczne wianki” – Pławniowice