Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Warsztaty „Świąteczne wianki” -Słupsko