Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Warsztaty „Sznurkowe Świętojanki” – Szkoła Podstawowa w Rudnie