Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Warsztaty “Wielkanocne ozdoby” – świetlica w Słupsku