Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Warsztaty „Wielkanocne ozdoby” – świetlica w Słupsku