Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Warsztaty “Wielkanocne stroiki” – Szkoła Podstawowa w Chechle