Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Warsztaty „Wielkanocne stroiki” – Szkoła Podstawowa w Chechle