Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Warsztaty wyplatania wianków – Gimnazjum Rudziniec