Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Warsztaty wyplatania wianków – świetlica w Bycinie