Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Warsztaty wyplatania wianków – Szkoła Podstawowa w Chechle