Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Warsztaty wyplatania wianków