Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Wycieczka dzieci z grupy tanecznej do Krasiejowa