Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Wycieczka „Sztolnia Królowa Luiza”