Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Wycieczka – „Zaczarowany las”