Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

X Gminny konkurs czytania ze zrozumieniem