Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

XIII Noc Świętojańska – święto ognia i wody