Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Zajęcia – „Aktywny Senior 60+”