Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Zajęcia – “Aktywny Senior 60+”