Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Zakończenie Roku – sekcja klarnetu