Deklaracja dostępności

Konkurs o tytuł Najbardziej Ekologicznej Klasy Gminy Rudziniec | Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

31 października 2013

Konkurs o tytuł Najbardziej Ekologicznej Klasy Gminy Rudziniec


KonkursDla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Rudziniec kwestie związane z ochroną środowiska są bardzo ważne. Ale która z klas podchodzi do tego tematu w sposób najbardziej odpowiedzialny? To ma wykazać konkurs o tytuł Najbardziej Ekologicznej Klasy Gminy Rudziniec, który właśnie wystartował.

Konkurs organizowany jest z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury Rudziniec jako jeden z elementów projektu „Rudzinieckie Spotkanie z Recyklingiem” objętego patronatem Wójta Gminy Rudziniec Krzysztofa Obrzuta. Konkurs ma na celu wyróżnienie proekologicznych postaw wśród rudzinieckich uczniów, ale i nauczycieli odpowiedzialnych za przekazanie wiedzy z zakresu segregacji odpadów. – Tematyka recyklingu nie należy do najłatwiejszych, a obecnie stanowi kluczowy element życia społecznego. Chcieliśmy więc z jednej strony nagrodzić tych, którzy umiejętnie podchodzą do tego zagadnienia, ale jednocześnie propagować je wśród pozostałych dzieci. A czy z punktu widzenia najmłodszych można sobie wyobrazić lepszą formę edukacji niż zabawa? Dlatego też zdecydowaliśmy się na organizację konkursu – tłumaczy Danuta Czok, Dyrektor GOK Rudziniec.

W ramach konkursu spośród wszystkich klas IV – VI ze szkół podstawowych w gminie Rudziniec zostanie wybrana jedna, która otrzyma tytuł Najbardziej Ekologicznej Klasy Gminy Rudziniec. Klasy gimnazjum, natomiast, rywalizować będą o tytuł Najbardziej Ekologicznej Klasy Gimnazjum Gminy Rudziniec. Konkurs odbywać się będzie dwuetapowo. W pierwszym etapie zadaniem dzieci również będzie przygotowanie ekologicznej maskotki z surowców wtórnych i przekazanie gotowych prac do siedziby GOK Rudziniec do dnia 31 października br. do godz. 15:00. Następnie spośród wszystkich prac zostanie wybranych sześć (trzy spośród klas szkół podstawowych oraz trzy spośród klas gimnazjum), a ich twórcy przejdą do drugiego etapu. Lista klas, które przeszły do kolejnego etapu, zostanie opublikowana dnia 5 listopada br. na stronie www.gokrudziniec.pl w zakładce „Konkursy”. Następnie zwycięskie klasy będą miały prawie miesiąc na przygotowanie do wielkiego drużynowego turnieju wiedzy o ekologii, który odbędzie się 30 listopada br. podczas I Rudzinieckiego Spotkania z Recyklingiem. W turnieju zmierzą się reprezentanci zwycięskich klas – każdą z nich będzie reprezentowała czwórka uczniów. Drużyny będą musiały się wykazać nie tylko wiedzą, ale i umiejętnościami z zakresu selektywnej zbiórki odpadów. Turniej wyłoni najlepszą klasę, która otrzyma tytuł Najbardziej Ekologicznej Klasy Gminy Rudziniec bądź Najbardziej Ekologicznej Klasy Gimnazjum Gminy Rudziniec oraz specjalny okolicznościowy puchar Wójta Gminy Rudziniec – Chcemy, aby konkurs stał się tradycją szkół z Gminy Rudziniec, a puchar stojący na klasowej półce najważniejszym wyróżnieniem dla klasy. Wzorem mistrzostw w piłce nożnej puchary będą przechodnie i każdego roku zdobić będą witrynę innej klasy – tłumaczy Wójt Krzysztof Obrzut. Zwycięskie klasy, prócz pucharów, otrzymają także nagrody rzeczowe.

Nie zapomniano także o najmłodszych – dzieci przedszkolnych oraz klas wczesnoszkolnych (klasy I – III). Dla nich został przygotowany konkurs kreatywny, podczas którego zadaniem dzieci będzie przygotowanie maskotki wykonanej w 100 proc. z surowców wtórnych (butelki plastikowe, nakrętki, makulatura, etc.). Gotowe maskotki – z krótkim opisem, jak maskotka została nazwana i jakie surowce użyto do jej realizacji – należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury Rudziniec w Poniszowicach do dnia 31 października br. do godz. 15:00. Następnie w ciągu 7 dni komisja konkursowa oceni prace, biorąc pod uwagę kreatywność i zaangażowanie klasy, a przedstawienie zwycięskich prac ­nastąpi 30 listopada br. podczas I Rudzinieckiego Spotkania z Recyklingiem. Podczas wydarzenia odbędzie się także wystawa wszystkich nadesłanych prac.

Konkursy to jeden z elementów pierwszej edycji imprezy Rudzinieckie Spotkania z Recyklingiem, która odbędzie się pod hasłem „Recykling – to proste!” 30 listopada br. Spotkania te będą się odbywały regularnie w Gminnym Ośrodku Kultury Rudziniec w Poniszowicach z siedzibą przy ul. Parkowej 11. Więcej informacji o wydarzeniu oraz szczegółowy regulamin konkursów znaleźć można na www.gokrudziniec.pl.