Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

6 lipca 2015

Przedstawienie teatralne „Legenda o kniaziu Popielu i Piaście Kołodzieju”

plakat - bajka