Deklaracja dostępności

Przegląd Małych Form Ludowych | Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

10 kwietnia 2014

Przegląd Małych Form Ludowych

Przegląd Małych Form Ludowych organizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec we współpracy z Przedszkolem Publicznym w Rudzińcu. Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół Gminy Rudziniec.

Celem konkursu jest:

  • wzmacnianie i utrwalanie tożsamości lokalnej mieszkańców
  • popularyzowanie dziedzictwa kulturowego w środowisku lokalnym
  • inspirowanie do czerpania z dorobku własnej miejscowej kultury ludowej
  • troska o piękno śląskiej gwary
  • rozwijanie indywidualnych zdolności dzieci  i młodzieży
  • kształcenie umiejętności twórczych i odtwórczych oraz rozwijanie wyobraźni dzieci i młodzieży

DO POBRANIA

REGULAMIN ORAZ KARTA ZGŁOSZENIA