Deklaracja dostępności

Regulamin – Przegląd Inscenizacji Bożonarodzeniowych | Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec

17 stycznia 2014

Regulamin – Przegląd Inscenizacji Bożonarodzeniowych

VII GMINNY PRZEGLĄD INSCENIZACJI BOŻONARODZENIOWYCH

„DO BETLEJEM NIE JEST TAK DALEKO…

ONO JEST NA ODLEGŁOŚĆ LUDZKIEGO SERCA”

 


  1. Cel:

kultywowanie i podtrzymywanie tradycji i zwyczajów,

– prezentacje różnorodnych form twórczości amatorskiej

– inspirowanie i pobudzanie aktywności dziecięcych zespołów uczniowskich

– szacunek do przeszłości, którą należy poznawać i uważać za swoje własne dziedzictwo

  1. Termin i miejsce

17.01.2014r. – godz. 9.30 – Sala GOK w Poniszowicach

  1. Warunki uczestnictwa:

w Przeglądzie mogą wziąć udział zespoły z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,

– zespół zgłasza jeden występ – zgłoszenia do 10.01.2014r. – SP Poniszowice tel. 32 230-31-72 e-mail: sppon@wp.pl

– zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane

– Organizator zapewnia miejsce do przebrania się

– Organizator nie zapewnia dekoracji sceny i rekwizytów

– zespoły przyjeżdżają na własny koszt

  1. Kategorie przeglądu:

Przedszkola

– Szkoły Podstawowe I – III

– Szkoły Podstawowe IV-VI

– Szkoły Podstawowe I – VI

– Gimnazjum

  1. Formy i czas prezentacji

– jasełka – kategoria przedszkola – do 15 minut

– jasełka i formy współczesne – pozostałe kategorie 20- 30 min

  1. Jury przeglądu:

Komisję Konkursową powołuje Organizator

– Komisja oceniać będzie:

– dobór repertuaru

– choreografię i scenografię

– interpretację

– ogólny wyraz artystyczny

  1. Kryteria oceny:

dobór repertuaru

– poziom wykonania

– walory oprawy muzycznej

– ekspresja, ogólny wyraz artystyczny

– dekoracje, rekwizyty, stroje

  1. Nagrody i wyróżnienia

dyplomy uczestnictwa w Przeglądzie

– główna nagroda – Statuetka Przechodnia Dyrektora GOK-u

– nagrody rzeczowe

 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród lub przyznania dodatkowych tytułów i wyróżnień.